Γάντια Εξεταστικά - Προστατευτικά

Πλήρης γκάμα Εξεταστικών - Προστατευτικών Γαντιών ανώτερης ποιότητας
μέσα από τις ολοκληρωμένες σειρές γαντιών FILOSKIN και SEMPERMED.

 

 

FoodTech 2019